POSTATI ČLAN ZAJEDNICE MOLITVA I RIJEČ

KAKO I GDJE ZAPOČETI

Pravilo je uz Statut Zajednice, temeljni zakon prema kojemu se određuje način ulaženja u Zajednicu i djelovanja u njoj. Zajednica Molitva i Riječ (ZMR) ima dvostruku zadaću, s jedne strane evangelizirati Crkvu ili provoditi Novu evangelizaciju i s druge strane hagioterapiju ili antropološku medicinu. U evangelizaciji se naviješta radosna vijest i pomaže Crkvi da bude svjedočka. S hagioterapijom liječe se “slomljena srca” kao što je to Isus činio. Isus je provodio te dvije zadaće ili karizme. On je najprije naviještao, a onda je liječio svaku bolest i svaku nemoć.

Prof. dr. sc. Tomislav Ivančić

Utemeljitelj Zajednice Molitva i Riječ

Kaptol 13, Zagreb


Pravilo Zajednice Molitva i Riječ (ZMR)

Ovo Pravilo je, uz Statut Zajednice, temeljni zakon prema kojemu se određuje način ulaženja u Zajednicu i djelovanja u njoj. Zajednica Molitva i Riječ (ZMR) ima dvostruku zadaću, s jedne strane evangelizirati Crkvu ili provoditi Novu evangelizaciju i s druge strane hagioterapiju ili antropološku medicinu. U evangelizaciji se naviješta radosna vijest i pomaže Crkvi da bude svjedočka. S hagioterapijom liječe se “slomljena srca” kao što je to Isus činio. Isus je provodio te dvije zadaće ili karizme. On je najprije naviještao, a onda je liječio svaku bolest i svaku nemoć.

Temelji Zajednice

I.

Utemeljitelj Zajednice kao i Utemeljitelj seminara za evangelizaciju Crkve i hagioterapije jest svećenik prof. dr. sc. Tomislav Ivančić. Važno je da svaki član bude svjestan Božjeg vodstva koje se odvija preko osobe koja je Utemeljitelj, te da bude poslušan tom vodstvu i radi upravo onako kako Utemeljitelj kaže i sam živi. Na taj način se njeguje ispravan duh Zajednice, kako to kaže II. Vatikanski sabor. Stoga je nužna poslušnost svemu onome što je Utemeljitelj napisao u knjigama, što je ostavio na CD-ovima, što je u životu propovijedao i govorio na radiju, televiziji i drugdje, kao bogatstvo iz kojeg mogu članovi ZMR crpsti duh i način za praksu, za život, za svjedočenje, kako bi postali u društvu viđeni, zapaženi, potrebni i neprestano pozivani za pomoć.

II.

Četiri su temeljna sadržaja koja treba i temeljito naučiti i steći iskustvo da bi se postalo članom Zajednice:

 1. Potrebno je proučiti i položiti ispit iz kateheza u knjizi „Susret sa živim Bogom“  kao i sadržaj knjige „Hagioterapijska antropologija“, odnosno “Antropologija – Patologija – Terapija”.
 1. Dobro naučiti i steći iskustvo svih točaka koje određuju duhovnost svakog člana Zajednice u knjižici „Duhovnost u Zajednici Molitva i Riječ“.
 1. Proučiti i steći iskustvo Svetog pisma i tzv. Bljeska.
 1. Naučiti i položiti ispit iz metodološkog dijela knjige „Susret sa živim Bogom“, te knjige „Hagioterapija u susretu s čovjekom“.

III.

Ispite iz prve i četvrte točke II. poglavlja ovog Pravila potrebno je položiti s najvišom ocjenom kako bi se moglo dobiti dopuštenje za rad u evangelizaciji ili hagioterapiji. Ostali koji polože ispite s manjom ocjenom, mogu u Zajednici Molitva i Riječ biti pomoć u organizaciji seminara, tribina i raznih drugih skupova kako na razini evangelizacije, tako i na razini hagioterapije.

Ispitivati mogu svećenici, đakoni i aktivni vjeroučitelji koji su u Zajednici i temeljito poznaju ispitno gradivo. Ispitivače potvrđuje Utemeljitelj ili Vrhovna uprava.

IV.

Iskustvo Duha se stječe u suradnji s onima koji već imaju takvo iskustvo. To znači da oni koji već imaju iskustvo Duha trebaju kandidatima za ZMR održati nekoliko “seminara” te ih pri tome učiti sve dublje ulaziti u molitvu i Božju prisutnost. A to je moguće tek ako su položili ispite iz “Susreta sa živim Bogom”.

V.

Sveto pismo se usvaja tako da se najprije upozna cjelovitost Biblije a četiri evanđelja temeljito čita, proučava, meditira i razmatra pojedine rečenice. Potrebno je kroz tu riječ upoznavati sve više osobu Isusa Krista i njemu se približavati. Božju riječ u Svetom pismu se prihvaća na dva načina. Jedno je činiti ono što Isus kaže, kao: „Molite i dobit ćete. Ljubite jedan drugoga.“, a s druge strane, čuvati njegove riječi, o njima razmišljati, meditirati i upijati ih u sebe kao blago darovano u milosnoj ljubavi Božjoj. Tako, na primjer, riječi: „Primit ćete snagu Duha Svetoga. Ne bojte se, ja sam pobijedio svijet. Bit ćete tamo gdje sam ja.“, sve su to rečenice koje govore o veličanstvenom položaju člana ZMR u svijetu i pred Bogom. Takozvani „Bljesak“ treba dobro proučiti, u njemu se osobito zaustaviti na Crkvi i upoznati je kao Tijelo Kristovo kojeg smo udovi, koji imaju različite sposobnosti, a preko kojih Tijelo Kristovo djeluje u svijetu na spasenju svih ljudi.

“Bljesak” posreduju oni koji su stekli njegovo iskustvo pod vodstvom Utemeljitelja.

Djelatnost Zajednice

VI.

Zajednica Molitva i Riječ koja se nalazi u Zagrebu mora biti uzor svima drugima. Ona je primila neposredno od Utemeljitelja bezbroj uputa, uzora, praktičnih metoda kao i načina klanjanja u kapelici i zato se ona i naziva Matičnom zajednicom. To je izvorna zajednica, koja ja živjela s Utemeljiteljem i koja će najbolje moći drugima protumačiti što je Utemeljitelj učio. Drugim riječima, oni bi trebali biti poput apostola koji su bili oko Isusa i zato znali što je Isus mislio i govorio. Zato je Crkva apostolska. Od apostola se prenosi kako nauk, tako i milost, sakramenti. Na to je važno upućivati zagrebačku Zajednicu kako bi mogla blagoslov i bogatstvo koje joj je darovano dalje posredovati.

VII.

Osobito vrijedni mentori su stručnjaci, kako na području evangelizacije, tako i hagioterapije. koji su završili teologiju i postali su vjeroučitelji, a to znači, neprestano su u dodiru, kako sa riječju Božjom, tako i s ljudima kojima navješćuju. Potvrđuje ih  Utemeljitelj ili Vrhovna uprava.

Redovni mentori su oni koji su položili ispite iz hagioterapije i evangelizacije te stoga mogu djelovati kao evangelizatori i kao hagioasistenti. Njihova zadaća je druge uvoditi u praktičnu djelatnost Zajednice.

VIII.

Svi oni koji rade u Novoj evangelizaciji trebaju se svaki tjedan susresti i razgovarati o tome kako uvijek bolje držati seminare, tribine, skupove i na druge načine provoditi Novu evangelizaciju.

Oni pak koji rade u centrima za hagioterapiju trebaju se najmanje dva puta tjedno sastajati i svatko treba na tom sastanku prikazati svoj slučaj koji mu je teško razriješiti s hagiopacijentom kako bi svi zajedno pokušali naći rješenje. Ukoliko se ne nađe rješenje, onda je potrebno da svi studiraju knjigu „Hagioterapija u susretu s čovjekom“, odnosno “Antropologija – Patologija – Terapija”. Ukoliko ni tamo ne uspiju pronaći rješenje, onda neka pitaju Utemeljitelja hagioterapije.

IX.

Svi oni koji su ranije položili ispite, bilo iz hagioterapije ili evangelizacije i žele dobiti dopuštenje za eksperimentalni ili stalni rad, moraju proći novu ispitnu provjeru i usvojiti iskustvo vjere prema ovom Pravilu. Tad im se može podijeliti dopuštenje za rad. Tko osjeća da mu je to prevelik napor, znači da ili nema zvanja, ili živi tako da je njegovo zvanje zatamnjeno tjelesnošću. Stoga je važno da se uvijek iznova članovi ZMR okreću Ocu, Sinu i Duhu Svetomu. Tamo je snaga, odatle je došlo zvanje članova ZMR, tu im je darovana karizma i samo tom snagom mogu u životu činiti djela po Božjoj volji.

X.

Zajednica Molitva i Riječ može i treba osnivati različite centre u kojima će se događati Nova evangelizacija i hagioterapija. Već postoje centri za hagioterapiju ali manjkaju centri za evangelizaciju. Tek ponegdje postoji Centar za bolji svijet i treba takve osnivati u svim zajednicama. Posvuda se treba odvijati cjelovita i sustavna evangelizacija i hagioterapija, to jest cjelovita karizma Zajednice Molitva i Riječ kako bi Zajednica vršila Božju volju.

Uprava Zajednice

XI.

Zajednica Molitva i Riječ ima Vrhovnu Upravu, Provincijalne uprave i Područne uprave. Vrhovnu Upravu biraju svi članovi, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu apsolutnom većinom glasova na dvije godine. Provincijalne biraju oni koji djeluju u istom kraju, pokrajini ili u istoj biskupiji. Područne pak biraju oni koji su u Područnim zajednicama ili ih može imenovati Vrhovna uprava. Voditelji Zajednice se brinu za institucionalnu strukturu Zajednice, brinu se o svim članovima u pogledu njihova vršenja obveza i dužnosti.Oni se brinu za izvanjsko funkcioniranje Zajednice.

XII.

U Zajednici treba dobro razlikovati udruge registrirane u društvu, od onih udruga koje su registrirane u Crkvi. Treba ujedno razlikovati one koji su u raznim udrugama voditelji i odgovorni pred društvom od onih koji su odgovorni pred Crkvom i koji na neki način iznutra vode Zajednicu.

Hagioterapija je registrirano ime i zadaća svih uprava je sprečavanje zloupotrebe tog imena i djelatnosti.

XIII.

Zajednica Molitva i Riječ se zove Zajednica i to kao crkvena zajednica koja djeluje i u društvu. To znači da je u njoj bitno zajedništvo, da se članovi moraju dobro poznavati među sobom, da moraju komunicirati na razne načine. I posjetima, razgovorima i pismima i preko raznih drugih medijskih sredstava.

Evangelizator je poslan u čitav svijet. Stoga je neophodno da članovi Zajednice uče strane jezike jer bez toga nema zajedništva i  Nove evangelizacije u svijetu. Tako će moći drugima darivati i primati od drugih sve što je njima Bog darovao.

Zajedničke pobožnosti

XIV.

Zajedničke pobožnosti u Zajednici su dnevne, tjedne, mjesečne i godišnje, to jest treba neprestano rasti u iskustvu duhovnog života. Kada se ulazi u Zajednicu, neophodno je imati iskustvo sile Duha Svetoga, a to znači promjenu vlastitog života i sposobnost da druge mijenjamo u njihovom životu i odnosu prema Bogu. U zajedničkim molitvenim susretima produbljuje se i raste snaga Duha Svetoga po kojoj svaki član postaje svet i oduševljen za Božje Kraljevstvo.

XV.

Zajednica se treba svaki dan sastajati na molitvu. Tamo gdje postoji kapelica, može se u njoj moliti pred Tabernakulom. Gdje toga nema, na molitvu se članovi mogu okupljati u kućama. Ukoliko nema veće zajednice onda je potrebno da svaki dan članovi Zajednice kod kuće posvete vrijeme razgovoru s Isusom, meditaciji, razmatranju i čitanju Svetog pisma.

XVI.

Osobita pobožnost Zajednice Molitva i Riječ jest usmjerena prema euharistiji i to kako razumijevanju, slušanju i doživljavanju Svete mise, tako i klanjanju pred izloženim Presvetim, a i što češćim druženjem s Isusom tijekom posjeta crkvi. Tko jede tijelo Kristovo, postaje njegovo Tijelo Crkva. U euharistiji imamo opipljiv i vidljiv znak povijesnog Isusa iz Nazareta koji je naš Bog, Spasitelj, Sin Božji koji nas vodi k Ocu. S druge strane treba osobito gajiti ljubav, ali i naučiti moliti se i odnositi se prema Duhu Svetom. Njega je Isus poslao da bude s nama zauvijek. Njega je poslao zato što je Isus uzašao na nebo i rekao da će nas Duh Sveti od sada voditi i poučavati, da će nas braniti, tješiti i da će on biti naš voditelj, nutarnji učitelj, da će nas podsjećati na sve što je Isus govorio. Da će nas voditi prema iskustvu vjere, Boga. Da će nam pomoći da budemo praktični u vjeri. Da znanje pretvorimo u djelo. No, vrhunac našeg odnosa prema Bogu jest Otac Nebeski. Ne zaboravimo zato Isusovu usporedbu s izgubljenim sinom, kako Otac trči tebi u susret, kako čezne da mu se javiš i kako On uživa da mu se vratiš. Kako onda priređuje gozbu jer si mu ti strahovito važan. On je tebe stvorio i on želi da budeš sretan. U tome je Božja slava. Naučiti se Ocu Nebeskom obraćati preko Isusa koji je njegov Sin. Naučiti ljubiti Oca, ali prije svega naučiti prihvaćati Očevu ljubav.

XVII.

Zajednica Molitva i Riječ osobito treba gajiti pobožnost prema Isusovoj majci Mariji. Ona je nas prihvatila kao majka, prema tome takav sinovski odnos treba gajiti u Zajednici. Ona nas uči kako se rađa Isusa svijetu.

Nova evangelizacija nije ništa drugo nego rađanje Isusa u srcima vjernika koji nisu Isusa još dovoljno prepoznali i otvorili mu se da im On donese spas. Evangelizacijom rađati Isusa suvremenom društvu a hagioterapijom pripremati u srcima ljudi mjesto za prihvaćanje Boga u vjeri i otvaranje njegovu dolasku i njegovu spasenju. Zato je odnos prema Gospi neophodan, a istovremeno prepun milosti koju je ona primila od Gospodina.

Na Gospu od Zdravlja, 21. studenog 2016.

PDF – download

Professor Dr. Tomislav Ivančić

Founder of the Prayer and Word Community

Kaptol 13, Zagreb

 

The Rule of the Prayer and Word Community (PWC)

This Rule is, along with the Statute of the Community, the basic law which determines admission into the Community and action within it. The Prayer and Word Community (Croatian: ZMR has a dual role: on the one hand to evangelize the Church or undertake the New Evangelization, and on the other to perform hagiotherapy or anthropological medicine. In evangelization the Good News is proclaimed and the Church is helped to become a witness to the faith. Through hagiotherapy, “broken hearts” are healed as Jesus healed. Jesus carried out these two tasks or charismas. He first proclaimed the Gospel and then treated every disease and every infirmity.

Foundations of the Community

I

The founder of the Community and the founder seminars for the evangelization of the Church and hagiotherapy is Professor Dr. Tomislav Ivančić, a priest. It is important that each member is aware of God’s guidance conveyed through the founder, to obey the leadership and to work exactly as the founder says and lives himself. In this way the proper spirit of the Community is fostered, in the words of Vatican II. Therefore, obedience is necessary to everything that the founder has written in his books, recorded on CDs, preached in his life and spoken on the radio, television and elsewhere, as a resource from which PWC members can absorb the Community’s spirit and way of practice in their lives, to witness, to be seen, observed, needed and constantly called to help in society.

 

II

There are four basic parts which need to be learned thoroughly and practised experientially in order to become a member of the Community:

 1. It is necessary to study and pass exams in catecheses from the book Encounter with the Living God, contents of the books Hagiotherapeutic Anthropology and Anthropology-Pathology-Therapy.
 2. It is necessary to learn well and gain experience in all issues which determine the spirituality of every member of the Community in the booklet Spirituality in the Prayer and Word Community.
 3. It is necessary to study and gain experience of the Scriptures and the so-called Flash (Croatian: Bljesak).
 4. It is necessary to learn and pass exams in the methodological part of the books Encounter with the Living God and Hagiotherapy in the Encounter with Man.

III

It is necessary to pass exams from paragraphs 1 and 4 of Article II of this Rule with the highest grades in order to obtain permission to work in evangelization or hagiotherapy. Others who pass exams with lower grades may help in the Prayer and Word Community in the organization of seminars, forums, and other events, at the level of evangelization and at the level of hagiotherapy.

Examiners may be priests, deacons, or active religious educators who are Community members and thoroughly familiar with the examination material. Examiners are confirmed by the founder or the Management Board.

 

IV

Experience of the Spirit is acquired in cooperation with those who already have such experience. This means that those who already have the experience of the Spirit should hold several seminars for PWC candidates and simultaneously teach them to enter into prayer and God’s presence more deeply. This is possible only if they have passed exams from Encounter with the Living God.

 

V

The Scriptures are appropriated first by getting to know the Bible in its entirety and by thoroughly reading, studying, meditating and contemplating individual passages in the four Gospels. Through them, it is necessary to get to know the person of Jesus Christ better and become closer to Him. God’s word in the Scriptures is internalized in two ways. One is to do what Jesus says, such as Pray and you will receive. Love one another. The other is to cherish his words, think about them, meditate and internalize them as a treasure given through the gracious love of God. For example, the wordsYou will receive the power of the Holy Spirit. Do not be afraid, I have overcome the world. You will be where I am, are all sentences that talk about the wonderful position of a PWC member in the world and before God. The so-called Flash needs to be thoroughly studied, especially focusing on the Church and getting to know it as the Body of Christ, of which we are members, with different skills, and through which the Body of Christ works in the world for the salvation of all people.

The Flash is mediated by those who have gained experience of it under the guidance of the founder.

 

Activities of the Community

 

VI

The Prayer and Word Community in Zagreb should be a model for all others. It has received directly from the founder numerous instructions, models, practical methods and ways of chapel worship, and that is why it is called the Mother Community. This is the original community, which has lived with the founder, and which is best able to explain to others what the founder has taught. In other words, they should be like the apostles who were around Jesus and therefore knew what Jesus thought and spoke. Thus, the Church is apostolic. From the apostles on, doctrine has been transmitted but also grace and the sacraments. It is important to point this out to the Zagreb Community in order for it to able to mediate further the blessings and richness given to it.
VII

Professionals are especially valuable mentors in the areas of evangelization and hagiotherapy; people who have graduated in Theology and became religious educators, which means they are constantly in contact with the word of God and the people who proclaim it. They are confirmed by the founder or the Management Board.

Regular mentors are those who have passed exams in hagiotherapy and evangelization and can thus act as evangelists and hagioassistants. Their task is to introduce others to the practical activities of the Community.

 

VIII

All those who work in the New Evangelization should meet every week and discuss how to improve seminars, forums, conferences and other means of implementing the New Evangelization.

Those who work in hagiotherapy centers should meet at least twice a week,  and at those meetings they need to review cases of hagiopatients that are difficult to resolve, in order to try and find solutions together. If no solution is found, then it is necessary to study the books Hagiotherapy in the Encounter with Man and Anthropology-Pathology-Therapy. If they fail to find a solution there, then they should ask the founder of the hagiotherapy.

 

IX

All those who have passed exams earlier, either in hagiotherapy or evangelization and wish to obtain permission for experimental or permanent work, must undergo a new examination and internalize the experience of faith under this Rule. Then they can obtain permission to work. If a person feels that this is too much effort, he either does not have the vocation, or lives in such a way that his vocation is tainted by his physical life. It is therefore important that PWC members always turn to the Father, Son and Holy Spirit. Therein lies strength, from this comes the vocation of PWC members, in this is the charisma given to them and only through this power in their lives can they carry out their work according to God’s will.

 

X

The Prayer and Word Community can and should establish various centers in which the New Evangelization and hagiotherapy will take place. There are already centers for hagiotherapy, but centers for evangelization are lacking. Only in some places is there a Center for a Better World, but such centers should be formed in all communities. Comprehensive and systematic evangelization and hagiotherapy should be performed everywhere, that is, the complete charisma of the Prayer and Word Community, so that the Community may fulfil the will of God.

Management of the Community

 

XI

The Prayer and Word Community has a General Management, Provincial Managements and Regional Managements. The General Management is elected by all members both in Croatia and abroad by an absolute majority of votes and serves a mandate of two years. The Provincial Management is elected by those who work in a single area, province or diocese. The Regional Management is elected by those in regional communities, or it may be appointed by the General Management. Community leaders are charged with the institutional structure of the Community and supervision of all members in terms of the performance of their duties and obligations. They deal with the external operation of the Community.

 

XII

The Community should be careful to distinguish between associations registered in society and those registered in the Church. It should also distinguish between those in various associations and leaders who are accountable to society and those responsible to the Church, who in any way lead the Community from within.

Hagiotherapy is a registered name and it is a task of the Management to prevent the misuse of that name and its activities.

 

XIII

The Prayer and Word Community is a Church community that operates in society. This means that the fellowship of its members is essential, that members must be familiar with each other, and that they must communicate in different ways; through visits, conversations and letters, and through various other media.

An evangelist is sent to the whole world. Therefore, it is essential that the members of the Community learn foreign languages, because without them, there is no fellowship and no New Evangelization in the world. In this way, they will be able to give and receive everything that God has given them.

 

Joint devotions

XIV

The joint devotions in the Community happen daily, weekly, monthly and annually, i.e. it is necessary to grow continually in the experience of spiritual life. When a person enters the Community, it is necessary to have the experience of the power of the Holy Spirit, and that means changing their own life and gaining the ability to change others in their lives and relationships with God. Joint prayer meetings deepen and increase the power of the Holy Spirit through which each member becomes holy and enthusiastic for God’s Kingdom.

XV

The Community should meet every day to pray. Where there is a chapel, it can be used for prayer before the tabernacle. Where there is no chapel, members can gather in homes for prayer. If a larger community does not exist, then it is necessary that members of the Community devote time at home every day to conversation with Jesus, meditation, contemplation and reading of the Scriptures.

 

XVI

A special devotion of the Prayer and Word Community is directed towards the Eucharist, to understanding, listening and experiencing the Holy Mass, and adoration before the exposed Blessed Sacrament, and also to frequent companionship with Jesus during church attendance. Whoever eats the body of Christ becomes part of his Body, the Church. In the Eucharist we have a tangible and visible sign of the historical Jesus of Nazareth, who is our God, the Savior, the Son of God who leads us to the Father. On the other hand, it is especially necessary to cherish love for the Holy Spirit, and to learn to pray and relate to him. He was sent by Jesus to be with us forever. He was sent because Jesus ascended to heaven, and said that the Holy Spirit would then lead and teach us, defend us, comfort us and be our leader, our inner teacher, to remind us of all that Jesus said, to lead us to the experience of faith and of God, and to help us to practise our faith and to convert knowledge into action.

However, the highlight of our relationship with God is the Heavenly Father. Let us not forget Jesus’ comparison with the lost son – how the Father runs to meet you, how He longs for you to talk to Him and how He rejoices when you return to Him. Remember how then He organizes a feast because you are tremendously important to Him. He created you and wants you to be happy. This is the glory of God. Learn to talk to the Heavenly Father through Jesus, who is his Son. Learn to love the Father, but above all, learn to accept the Father’s love.

 

XVII

The Prayer and Word Community should especially foster devotion to Jesus’ mother, Mary. She has accepted us as a mother, therefore such a filial relationship should be nurtured in the Community. She teaches us how to bring Jesus into the world.

The New Evangelization is nothing less than the birth of Jesus in the hearts of the faithful, who have not yet recognized Jesus sufficiently and opened themselves to Him so that He can bring them salvation. It is necessary to bring Jesus into modern society through evangelization, and to prepare the hearts of people to accept God in faith and to open themselves to His arrival and salvation through hagiotherapy. Therefore, their relationship with the Mother of God is essential, while simultaneously full of the grace that she received from the Lord.

 

This document enters into effect on the first Sunday of Advent, 27 November 2016.

Prof. Dr. Tomislav Ivančić Founder

Zagreb, 14 November  2016

PDF – download

Prof. Dr. Tomislav Ivančić

Der Begründer der Gemeinschaft Gebet und Wort

Kaptol 13, Zagreb

 

Regeln der Gemeinschaft Gebet und Wort  (GGW)

Diese Regel ist neben dem Statut der Gemeinschaft das Grundgesetz, nach dem die Aufnahme in die Gemeinschaft und die Tätigkeit in der Gemeinschaft erfolgt. Die Gemeinschaft Gebet und Wort  hat zweierlei Aufgaben: einerseits die Kirche zu evangelisieren oder die Neuevangelisierung voranzubringen, und andererseits Hagiotherapie bzw. anthropologische Medizin zu betreiben. Im Rahmen der Evangelisierung wird die Frohbotschaft verkündet und der Kirche geholfen, diese zu bezeugen. Durch die Hagiotherapie werden „gebrochene Herzen“ geheilt, wie es einst Jesus getan hat. Jesus verwirklichte diese zwei Aufgaben oder Charismen: Er verkündete zuerst das Reich Gottes und heilte dann jede Krankheit und jedes Gebrechen.

 

Die Fundamente der Gemeinschaft

I.

 

Der Begründer der Gemeinschaft, der Evangelisierung der Kirche und der Hagiotherapie ist der Priester Prof. Dr. Tomislav Ivančić. Es ist wichtig, dass sich alle Mitglieder der Gemeinschaft dessen bewusst sind, dass Gott sie durch den Begründer leitet und dass sie ihm darum gehorsam folgen sollten, genauso handeln sollten, wie es Prof. Ivančić sagt und selber vorlebt. Auf diese Weise wird der wahre Geist der Gemeinschaft umgesetzt, wie es das Zweite Vatikanische Konzil betont. Daher muss man alles, was der Begründer in seinen Büchern schrieb, was er auf CDs hinterließ, was er predigte, im Rundfunk oder anderswo sagte, befolgen, als Reichtum ansehen, aus dem die Mitglieder der Gemeinschaft den Geist schöpfen und auch die Art des praktischen Vorgehens, des Lebens und der Bezeugung erkennen können, um in der Gesellschaft bemerkt, anerkannt, gebraucht und immer zu Hilfe gerufen zu werden.

 

II.

Es gibt vier Hauptinhalte, die man gründlich lernen und sich durch Erfahrung aneignen muss, um so ein Mitglied der Gemeinschaft werden zu können:

 1. Man muss die Katechesen aus dem Buch „Begegnung mit dem lebendigen Gott“ und „Hagiotherapeutische Anthropologie“ studieren und darüber eine Prüfung ablegen.
 2. Alle Punkte aus dem Büchlein „Spiritualität in der Gemeinschaft Gebet und Wort“ gut lernen und einschlägige Erfahrungen darin sammeln.
 3. Die Heilige Schrift und den sog. Blitz studieren und auch darin Erfahrung sammeln.
 4. Den methodologischen Teil der Bücher „Begegnung mit dem lebendigen Gott“ und „Hagiotherapie in der Begegnung mit dem Menschen“ lernen und eine Prüfung darüber ablegen.

 

III.

Die Prüfungen aus Punkt 1 und 4 des II. Abschnitts dieser Regel müssen mit Bestnote bestanden werden, um eine Genehmigung für die Tätigkeit im Bereich der Evangelisierung und Hagiotherapie zu bekommen. Wer diese Prüfungen mit einer schlechteren Note besteht, kann sich in der Gemeinschaft trotzdem an der Organisation von Seminaren, Vorträgen und anderen Veranstaltungen zum Thema Evangelisierung und Hagiotherapie beteiligen.

Die Prüfung wird vor einem Priester, Diakon oder aktivem Religionslehrer abgelegt, die Mitglieder der Gemeinschaft sind und mit den Inhalten der Prüfung bestens vertraut sein müssen. Die Prüfer werden vom Gründer oder der Hauptverwaltung bestimmt.

 

IV.

Die Erfahrung des Geistes wird durch die Zusammenarbeit mit jenen, die diese Erfahrung schon gemacht haben, erworben. Das heißt, dass Personen, die diese Erfahrung schon haben, für Gemeinschaftsanwärter einige Seminare halten und ihnen dabei beibringen sollten, wie man sich in das Gebet vertiefen und die Gegenwart Gottes wahrnehmen kann. Das ist nur dann möglich, wenn sie die Prüfungen über das Buch „Begegnung mit dem lebendigen Gott“ bestanden haben.

 

V.

Die Heilige Schrift eignet man sich so an, dass man zuerst die Bibel insgesamt kennen lernt und die vier Evangelien liest, gründlich studiert, darüber meditiert und sich mit einzelnen Sätzen auseinandersetzt. Durch diese Texte sollte man die Person Jesu Christi besser kennen lernen und ihm näher kommen. Das Wort Gottes aus der Heiligen Schrift verinnerlicht man auf zweierlei Weise: Man soll erstens tun, was Jesus gebietet, z.B.: „Bittet, dann wird euch gegeben.“ „Du sollst deinen Nächsten lieben.“ Andererseits sollte man über seine Worte nachdenken, sie meditieren und sie als einen Schatz bewahren, der uns als Gabe durch die barmherzige Liebe Gottes zuteil wurde. So sprechen beispielsweise die Worte „Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen.“ „Ihr braucht euch nicht zu fürchten: Ich habe die Welt besiegt.“ „Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin.“ über die großartige Position eines Mitglieds der Gemeinschaft Gebet und Wort vor Gott und der Welt.  Den sog. „Blitz“ muss man gründlich studieren und dabei besonders an den Stellen über die Kirche verweilen, sie als Leib Christi zu verstehen, dessen Glieder wir sind, von denen ein jedes besondere Fähigkeiten hat, mit Hilfe derer alle Menschen zum Heil gelangen sollen.

Den “Blitz” können die vermitteln, die diese Erfahrung unter der Anleitung des Begründers selbst gemacht haben.

 

Die Tätigkeit der Gemeinschaft

VI.

Die Zagreber Gemeinschaft muss allen anderen als Vorbild dienen. Ihr wurden nämlich unmittelbar vom Gründer zahlreiche Anweisungen, Muster, praktische Methoden und Anleitungen (etwa zur Anbetung in der Kapelle) vermittelt, und deswegen wird sie auch als Muttergemeinschaft bezeichnet. Es ist die ursprüngliche Gemeinschaft, die mit dem Gründer lebte und daher anderen die Lehre des Gründers am besten vermitteln kann. Mit anderen Worten, die Mitglieder der Zagreber Gemeinschaft sollten wie die Apostel sein, die sich einst um Jesus scharten und daher wussten, was er dachte und sagte. Daher wird die Kirche auch als apostolisch bezeichnet. Über die Apostel wird die Lehre, aber auch die Gnade und die Sakramente vermittelt. Darauf soll die Zagreber Gemeinschaft besinnen, damit sie den Segen und den Reichtum, der ihr geschenkt wurde, anderen vermitteln kann.

 

VII.

Unter den Mentoren (sowohl im Bereich der Evangelisierung als auch in der Hagiotherapie) spielen eine besonders wichtige Rolle solche, die ein Theologiestudium absolviert haben und Religionslehrer geworden sind. Sie sind nämlich ständig in Kontakt einerseits mit dem Wort Gottes, andererseits mit Menschen, denen sie verkünden. Sie werden in ihrer Rolle vom Gründer oder von der Hauptverwaltung bestätigt.

Allgemeine Mentoren können die sein, die Prüfungen aus dem Bereich der Evangelisierung und der Hagiotherapie abgelegt haben und schon als Evangelisatoren und als Hagioassistenten wirken. Ihre besondere Aufgabe ist es, andere mit der praktischen Tätigkeit der Gemeinschaft vertraut zu machen.

 

VIII.

Alle, die sich mit der Neuevangelisierung befassen, sollten sich jede Woche treffen und darüber austauschen, wie man Seminare, Vorträge oder Versammlungen  noch besser veranstalten und die Neuevangelisierung weiter voranbringen könnte.

Diejenigen, die in Zentren für Hagiotherapie tätig sind, sollten sich mindestens zweimal wöchentlich treffen, und jeder sollte bei dieser Zusammenkunft einen Fall darstellen, wo er Schwierigkeiten mit einem Hagiopatienten hat, damit alle zusammen versuchen, eine Lösung zu finden. Falls man keine passende Lösung findet, dann sollten alle das Buch „Hagiotherapie in der Begegnung mit dem Menschen“ zu Rate ziehen. Wenn sie auch dort keine Lösung finden, dann können sie sich an den Begründer der GGW wenden.

 

IX.

Alle, die ihre Prüfungen aus der Hagiotherapie oder Evangelisation schon früher abgelegt haben und eine Genehmigung für die experimentelle oder ständige Arbeit bekommen möchten, müssen sich erneut Prüfungen unterziehen und eine Glaubenserfahrung gemäß den vorliegenden Richtlinien machen. Dann können sie eine Genehmigung für ihre Arbeit erhalten. Wenn das jemandem zu anstrengend erscheint, dann ist das ein Zeichen dafür, dass er entweder nicht berufen ist oder dass seine Berufung durch Faulheit verdunkelt ist. Daher ist es wichtig, dass sich die Mitglieder der GGW immer wieder dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist zuwenden. Dort finden sie Kraft, von dort kam die Berufung der Gemeinschaft und ihr Charisma, und nur in dieser Kraft können sie Taten nach dem Willen Gottes vollbringen.

 

X.

Die Gemeinschaft Gebet und Wort kann und muss verschiedene Zentren gründen, in denen Neuevangelisierung und Hagiotherapie stattfindet. Es gibt bereits Zentren für Hagiotherapie, doch es fehlen Evangelisationszentren. Nur mancherorts gibt es Zentren für eine bessere Welt, doch müssen solche in jeder Gemeinschaft  gegründet werden. Überall muss Evangelisation und Hagiotherapie systematisch angeboten bzw. das ganze Charisma der Gemeinschaft umgesetzt werden, damit die Gemeinschaft so den Willen Gottes erfüllt.

 

Die Verwaltung der Gemeinschaft

XI.

Die GGW hat eine Hauptverwaltung sowie Regional- und Bezirksverwaltungen. Die Hauptverwaltung wird von allen Mitgliedern – sowohl in Kroatien als auch im Ausland – mit absoluter Stimmmehrheit für zwei Jahre gewählt. Die Regional- bzw. die Bezirksverwaltungen werden von Mitgliedern gewählt, die in der jeweiligen Provinz oder den örtlichen Gemeinschaften wirken. Diese können auch von der Hauptverwaltung ernannt werden. Die jeweiligen Leiter kümmern sich um die institutionelle Struktur sowie darum, dass die Mitglieder ihren Verpflichtungen nachkommen und ihre Aufgaben erfüllen. Sie kümmern sich um das äußere Funktionieren der Gemeinschaft.

 

XII.

Innerhalb der Gemeinschaft sollte man Vereinigungen, die bei der Kirche registriert sind, von gesellschaftlichen Vereinen (e.V.) unterschieden. Man muss auch eine Unterscheidung treffen zwischen den Leitern der Vereine, die nach bürgerlichem Recht haften, und denen, die vor der Kirche verantwortlich sind und in gewisser Hinsicht die Gemeinschaft von innen leiten.

Der Begriff Hagiotherapie ist rechtlich geschützt, und darum ist es Aufgabe aller Leitungen, einen Missbrauch dieses Namens und Wirkens zu verhindern.

 

XIII.

Die Gemeinschaft Gebet und Wort heißt Gemeinschaft, weil sie eine kirchliche Gemeinschaft ist, die auch in der Gesellschaft wirkt. Das bedeutet, dass in ihr der Gemeinschaftsgeist eine wichtige Rolle spielt, dass sich die Mitglieder unter einander kennen und auf verschiedene Weise miteinander kommunizieren müssen, egal ob dieser Austausch im Wege von Besuchen, Gesprächen, Korrespondenz oder über diverse Medien stattfindet.

Der Wirkungskreis der Evangelisatoren ist die ganze Welt. Daher  ist es unbedingt erforderlich, dass die Mitglieder der Gemeinschaft Fremdsprachen lernen, weil es ohne Sprachkenntnisse keine echte Gemeinschaft und keine Neuevangelisierung weltweit geben kann. Durch den Spracherwerb können sie aber die Gaben Gottes anderen vermitteln oder solche von anderen empfangen.

 

Gemeinsame Gebetstreffen

XIV.

Gemeinsame Gebetstreffen finden in der Gemeinschaft jährlich, monatlich, wöchentlich und täglich statt, das heißt, man muss ständig im geistlichen Leben wachsen. Wenn man der Gemeinschaft beitritt, ist es unabdingbar, die Macht des Heiligen Geistes bereits erfahren zu haben, was bedeutet, dass man eine Änderung des Lebens vollzogen und die Fähigkeit erlangt hat, auch das Leben anderer und ihr Verhältnis zu Gott zu verändern. Bei gemeinsamen Gebetstreffen wird die Kraft des Heiligen Geistes vermehrt, durch die jedes Mitglied geheiligt und für das Königreich Gottes begeistert wird.

 

XV.

Die Gemeinschaft muss sich jeden Tag zum Gebet versammeln. Dort, wo es eine Kapelle gibt, sollte man vor dem Tabernakel beten. Wo keine Kapelle vorhanden ist, können sich die Mitglieder der Gemeinschaft in diversen Häusern versammeln. Wenn es keine größere Gemeinschaft gibt, dann sollten sich die einzelnen jeden Tag zu Hause Zeit nehmen für das Gespräch mit Jesus, für Meditation, für das Lesen und Betrachten der Heiligen Schrift.

 

XVI.

Die Gemeinschaft Gebet und Wort ist vor allem auf die Eucharistie ausgerichtet, auf das Verstehen, Hören und Erleben der heiligen Messe, auf die Anbetung des Allerheiligsten, auf die oftmalige Begegnung mit Jesus in der Kirche. Wer den Leib Christi isst, wird zu seinem Leib, zur Kirche. Die Eucharistie ist ein greifbares und sichtbares Sinnbild für den historischen Jesus von Nazareth, der unser Gott, Erlöser und Gottessohn ist, der uns zu seinem Vater führt. Andererseits muss man auch eine besondere Liebe zum Heiligen Geist hegen und lernen, wie man zu ihm betet und mit ihm in Beziehung tritt. Ihn hat uns Jesus gesandt, damit er für immer bei uns bleibe. Vor seiner Himmelfahrt versprach er, dass uns der Heilige Geist fortan leiten, lehren, behüten und trösten werde, dass er unser innerer Lehrer sein und uns an alles erinnern werde, was Jesus verkündet hat. Er werde uns zur Glaubens- und Gotteserfahrung verhelfen und uns ermöglichen, dass wir unseren Glauben und unser Wissen in Taten umzusetzen können.

Doch der Höhepunkt unseres Verhältnisses zu Gott ist die Beziehung zum Vater im Himmel. Wir dürfen das Gleichnis Jesu vom verlorenen Sohn nicht vergessen. Nicht vergessen, wie der Vater auch dir entgegen läuft, sich danach sehnt, dass du zu ihm kommst, wie er über deine Rückkehr hoch erfreut ist und dir ein Fest bereitet, weil du ihm so wertvoll bist. Er hat dich erschaffen und möchte, dass du glücklich bist. Darin liegt die Größe Gottes. Man muss es lernen, sich durch Jesus an den himmlischen Vater zu wenden. Man muss lernen, den Vater zu lieben, aber vor allem seine Liebe anzunehmen.

 

XVII.

In der Gemeinschaft Gebet und Wort gilt die Ehrerbietung besonders auch Maria, der Mutter Jesu. Sie hat auch uns als Mutter angenommen, und diese Mutter-Kind-Beziehung muss auch in der Gemeinschaft gepflegt werden. Denn sie lehrt uns, wie man Jesus in der Welt gebiert.

Die Neuevangelisierung ist ja nichts anderes als die Geburt Jesu in den Herzen derer, die ihn noch nicht deutlich erkannt und sich für die Erlösung durch ihn noch nicht geöffnet haben. Durch die Evangelisierung wird Jesus in der modernen Welt geboren. Durch die Hagiotherapie bereitet man in den Herzen der Menschen einen Platz, wo sie Gott aufnehmen und sein Heil empfangen können. Daher spielt die Beziehung zur Muttergottes eine unverzichtbare Rolle. Sie bewirkt zugleich den Anteil an der Gnade, die ihr von Gott zuteil wurde.

 

Diese Regeln treten am  1. Adventssonntag, dem  27. November 2016, in Kraft.

Der allmächtige Gott möge uns alle in der Kraft des Heiligen Geistes befähigen, eine echte Gemeinschaft zu werden und die Aufgaben, die er uns gestellt hat, gezielt zu erfüllen, nämlich die Neuevangelisierung und die Hagiotherapie in Verbindung mit der anthropologischen Medizin.

Dr. Tomislav Ivančić

der Gründer der Gemeinschaft

Zagreb, am 14. November 2016

Zajednica Molitva i Riječ

Ukoliko smatrate da imate poziv u ovom poslanju i želite postati član onda se javite preko forme: