Kako postati član zajednice

Kako postati član zajednice?

KAKO I GDJE ZAPOČETI

Pravilo je uz Statut Zajednice, temeljni zakon prema kojemu se određuje način ulaženja u Zajednicu i djelovanja u njoj. Zajednica Molitva i Riječ (ZMR) ima dvostruku zadaću, s jedne strane evangelizirati Crkvu ili provoditi Novu evangelizaciju i s druge strane hagioterapiju ili antropološku medicinu. U evangelizaciji se naviješta radosna vijest i pomaže Crkvi da bude svjedočka. S hagioterapijom liječe se “slomljena srca” kao što je to Isus činio. Isus je provodio te dvije zadaće ili karizme. On je najprije naviještao, a onda je liječio svaku bolest i svaku nemoć.

Ukoliko smatrate da imate poziv u ovom poslanju i želite postati član onda vas molimo da ispunite prijavnicu.

Prof. dr. sc. Tomislav Ivančić

Utemeljitelj Zajednice Molitva i Riječ

Kaptol 13, Zagreb


Pravilo Zajednice Molitva i Riječ (ZMR)

Ovo Pravilo je, uz Statut Zajednice, temeljni zakon prema kojemu se određuje način ulaženja u Zajednicu i djelovanja u njoj. Zajednica Molitva i Riječ (ZMR) ima dvostruku zadaću, s jedne strane evangelizirati Crkvu ili provoditi Novu evangelizaciju i s druge strane hagioterapiju ili antropološku medicinu. U evangelizaciji se naviješta radosna vijest i pomaže Crkvi da bude svjedočka. S hagioterapijom liječe se “slomljena srca” kao što je to Isus činio. Isus je provodio te dvije zadaće ili karizme. On je najprije naviještao, a onda je liječio svaku bolest i svaku nemoć.

Temelji Zajednice

I.

Utemeljitelj Zajednice kao i Utemeljitelj seminara za evangelizaciju Crkve i hagioterapije jest svećenik prof. dr. sc. Tomislav Ivančić. Važno je da svaki član bude svjestan Božjeg vodstva koje se odvija preko osobe koja je Utemeljitelj, te da bude poslušan tom vodstvu i radi upravo onako kako Utemeljitelj kaže i sam živi. Na taj način se njeguje ispravan duh Zajednice, kako to kaže II. Vatikanski sabor. Stoga je nužna poslušnost svemu onome što je Utemeljitelj napisao u knjigama, što je ostavio na CD-ovima, što je u životu propovijedao i govorio na radiju, televiziji i drugdje, kao bogatstvo iz kojeg mogu članovi ZMR crpsti duh i način za praksu, za život, za svjedočenje, kako bi postali u društvu viđeni, zapaženi, potrebni i neprestano pozivani za pomoć.

II.

Četiri su temeljna sadržaja koja treba i temeljito naučiti i steći iskustvo da bi se postalo članom Zajednice:

 1. Potrebno je proučiti i položiti ispit iz kateheza u knjizi „Susret sa živim Bogom“  kao i sadržaj knjige „Hagioterapijska antropologija“, odnosno “Antropologija – Patologija – Terapija”.
 1. Dobro naučiti i steći iskustvo svih točaka koje određuju duhovnost svakog člana Zajednice u knjižici „Duhovnost u Zajednici Molitva i Riječ“.
 1. Proučiti i steći iskustvo Svetog pisma i tzv. Bljeska.
 1. Naučiti i položiti ispit iz metodološkog dijela knjige „Susret sa živim Bogom“, te knjige „Hagioterapija u susretu s čovjekom“.

III.

Ispite iz prve i četvrte točke II. poglavlja ovog Pravila potrebno je položiti s najvišom ocjenom kako bi se moglo dobiti dopuštenje za rad u evangelizaciji ili hagioterapiji. Ostali koji polože ispite s manjom ocjenom, mogu u Zajednici Molitva i Riječ biti pomoć u organizaciji seminara, tribina i raznih drugih skupova kako na razini evangelizacije, tako i na razini hagioterapije.

Ispitivati mogu svećenici, đakoni i aktivni vjeroučitelji koji su u Zajednici i temeljito poznaju ispitno gradivo. Ispitivače potvrđuje Utemeljitelj ili Vrhovna uprava.

IV.

Iskustvo Duha se stječe u suradnji s onima koji već imaju takvo iskustvo. To znači da oni koji već imaju iskustvo Duha trebaju kandidatima za ZMR održati nekoliko “seminara” te ih pri tome učiti sve dublje ulaziti u molitvu i Božju prisutnost. A to je moguće tek ako su položili ispite iz “Susreta sa živim Bogom”.

V.

Sveto pismo se usvaja tako da se najprije upozna cjelovitost Biblije a četiri evanđelja temeljito čita, proučava, meditira i razmatra pojedine rečenice. Potrebno je kroz tu riječ upoznavati sve više osobu Isusa Krista i njemu se približavati. Božju riječ u Svetom pismu se prihvaća na dva načina. Jedno je činiti ono što Isus kaže, kao: „Molite i dobit ćete. Ljubite jedan drugoga.“, a s druge strane, čuvati njegove riječi, o njima razmišljati, meditirati i upijati ih u sebe kao blago darovano u milosnoj ljubavi Božjoj. Tako, na primjer, riječi: „Primit ćete snagu Duha Svetoga. Ne bojte se, ja sam pobijedio svijet. Bit ćete tamo gdje sam ja.“, sve su to rečenice koje govore o veličanstvenom položaju člana ZMR u svijetu i pred Bogom. Takozvani „Bljesak“ treba dobro proučiti, u njemu se osobito zaustaviti na Crkvi i upoznati je kao Tijelo Kristovo kojeg smo udovi, koji imaju različite sposobnosti, a preko kojih Tijelo Kristovo djeluje u svijetu na spasenju svih ljudi.

“Bljesak” posreduju oni koji su stekli njegovo iskustvo pod vodstvom Utemeljitelja.

Djelatnost Zajednice

VI.

Zajednica Molitva i Riječ koja se nalazi u Zagrebu mora biti uzor svima drugima. Ona je primila neposredno od Utemeljitelja bezbroj uputa, uzora, praktičnih metoda kao i načina klanjanja u kapelici i zato se ona i naziva Matičnom zajednicom. To je izvorna zajednica, koja ja živjela s Utemeljiteljem i koja će najbolje moći drugima protumačiti što je Utemeljitelj učio. Drugim riječima, oni bi trebali biti poput apostola koji su bili oko Isusa i zato znali što je Isus mislio i govorio. Zato je Crkva apostolska. Od apostola se prenosi kako nauk, tako i milost, sakramenti. Na to je važno upućivati zagrebačku Zajednicu kako bi mogla blagoslov i bogatstvo koje joj je darovano dalje posredovati.

VII.

Osobito vrijedni mentori su stručnjaci, kako na području evangelizacije, tako i hagioterapije. koji su završili teologiju i postali su vjeroučitelji, a to znači, neprestano su u dodiru, kako sa riječju Božjom, tako i s ljudima kojima navješćuju. Potvrđuje ih  Utemeljitelj ili Vrhovna uprava.

Redovni mentori su oni koji su položili ispite iz hagioterapije i evangelizacije te stoga mogu djelovati kao evangelizatori i kao hagioasistenti. Njihova zadaća je druge uvoditi u praktičnu djelatnost Zajednice.

VIII.

Svi oni koji rade u Novoj evangelizaciji trebaju se svaki tjedan susresti i razgovarati o tome kako uvijek bolje držati seminare, tribine, skupove i na druge načine provoditi Novu evangelizaciju.

Oni pak koji rade u centrima za hagioterapiju trebaju se najmanje dva puta tjedno sastajati i svatko treba na tom sastanku prikazati svoj slučaj koji mu je teško razriješiti s hagiopacijentom kako bi svi zajedno pokušali naći rješenje. Ukoliko se ne nađe rješenje, onda je potrebno da svi studiraju knjigu „Hagioterapija u susretu s čovjekom“, odnosno “Antropologija – Patologija – Terapija”. Ukoliko ni tamo ne uspiju pronaći rješenje, onda neka pitaju Utemeljitelja hagioterapije.

IX.

Svi oni koji su ranije položili ispite, bilo iz hagioterapije ili evangelizacije i žele dobiti dopuštenje za eksperimentalni ili stalni rad, moraju proći novu ispitnu provjeru i usvojiti iskustvo vjere prema ovom Pravilu. Tad im se može podijeliti dopuštenje za rad. Tko osjeća da mu je to prevelik napor, znači da ili nema zvanja, ili živi tako da je njegovo zvanje zatamnjeno tjelesnošću. Stoga je važno da se uvijek iznova članovi ZMR okreću Ocu, Sinu i Duhu Svetomu. Tamo je snaga, odatle je došlo zvanje članova ZMR, tu im je darovana karizma i samo tom snagom mogu u životu činiti djela po Božjoj volji.

X.

Zajednica Molitva i Riječ može i treba osnivati različite centre u kojima će se događati Nova evangelizacija i hagioterapija. Već postoje centri za hagioterapiju ali manjkaju centri za evangelizaciju. Tek ponegdje postoji Centar za bolji svijet i treba takve osnivati u svim zajednicama. Posvuda se treba odvijati cjelovita i sustavna evangelizacija i hagioterapija, to jest cjelovita karizma Zajednice Molitva i Riječ kako bi Zajednica vršila Božju volju.

Uprava Zajednice

XI.

Zajednica Molitva i Riječ ima Vrhovnu Upravu, Provincijalne uprave i Područne uprave. Vrhovnu Upravu biraju svi članovi, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu apsolutnom većinom glasova na dvije godine. Provincijalne biraju oni koji djeluju u istom kraju, pokrajini ili u istoj biskupiji. Područne pak biraju oni koji su u Područnim zajednicama ili ih može imenovati Vrhovna uprava. Voditelji Zajednice se brinu za institucionalnu strukturu Zajednice, brinu se o svim članovima u pogledu njihova vršenja obveza i dužnosti.Oni se brinu za izvanjsko funkcioniranje Zajednice.

XII.

U Zajednici treba dobro razlikovati udruge registrirane u društvu, od onih udruga koje su registrirane u Crkvi. Treba ujedno razlikovati one koji su u raznim udrugama voditelji i odgovorni pred društvom od onih koji su odgovorni pred Crkvom i koji na neki način iznutra vode Zajednicu.

Hagioterapija je registrirano ime i zadaća svih uprava je sprečavanje zloupotrebe tog imena i djelatnosti.

XIII.

Zajednica Molitva i Riječ se zove Zajednica i to kao crkvena zajednica koja djeluje i u društvu. To znači da je u njoj bitno zajedništvo, da se članovi moraju dobro poznavati među sobom, da moraju komunicirati na razne načine. I posjetima, razgovorima i pismima i preko raznih drugih medijskih sredstava.

Evangelizator je poslan u čitav svijet. Stoga je neophodno da članovi Zajednice uče strane jezike jer bez toga nema zajedništva i  Nove evangelizacije u svijetu. Tako će moći drugima darivati i primati od drugih sve što je njima Bog darovao.

Zajedničke pobožnosti

XIV.

Zajedničke pobožnosti u Zajednici su dnevne, tjedne, mjesečne i godišnje, to jest treba neprestano rasti u iskustvu duhovnog života. Kada se ulazi u Zajednicu, neophodno je imati iskustvo sile Duha Svetoga, a to znači promjenu vlastitog života i sposobnost da druge mijenjamo u njihovom životu i odnosu prema Bogu. U zajedničkim molitvenim susretima produbljuje se i raste snaga Duha Svetoga po kojoj svaki član postaje svet i oduševljen za Božje Kraljevstvo.

XV.

Zajednica se treba svaki dan sastajati na molitvu. Tamo gdje postoji kapelica, može se u njoj moliti pred Tabernakulom. Gdje toga nema, na molitvu se članovi mogu okupljati u kućama. Ukoliko nema veće zajednice onda je potrebno da svaki dan članovi Zajednice kod kuće posvete vrijeme razgovoru s Isusom, meditaciji, razmatranju i čitanju Svetog pisma.

XVI.

Osobita pobožnost Zajednice Molitva i Riječ jest usmjerena prema euharistiji i to kako razumijevanju, slušanju i doživljavanju Svete mise, tako i klanjanju pred izloženim Presvetim, a i što češćim druženjem s Isusom tijekom posjeta crkvi. Tko jede tijelo Kristovo, postaje njegovo Tijelo Crkva. U euharistiji imamo opipljiv i vidljiv znak povijesnog Isusa iz Nazareta koji je naš Bog, Spasitelj, Sin Božji koji nas vodi k Ocu. S druge strane treba osobito gajiti ljubav, ali i naučiti moliti se i odnositi se prema Duhu Svetom. Njega je Isus poslao da bude s nama zauvijek. Njega je poslao zato što je Isus uzašao na nebo i rekao da će nas Duh Sveti od sada voditi i poučavati, da će nas braniti, tješiti i da će on biti naš voditelj, nutarnji učitelj, da će nas podsjećati na sve što je Isus govorio. Da će nas voditi prema iskustvu vjere, Boga. Da će nam pomoći da budemo praktični u vjeri. Da znanje pretvorimo u djelo. No, vrhunac našeg odnosa prema Bogu jest Otac Nebeski. Ne zaboravimo zato Isusovu usporedbu s izgubljenim sinom, kako Otac trči tebi u susret, kako čezne da mu se javiš i kako On uživa da mu se vratiš. Kako onda priređuje gozbu jer si mu ti strahovito važan. On je tebe stvorio i on želi da budeš sretan. U tome je Božja slava. Naučiti se Ocu Nebeskom obraćati preko Isusa koji je njegov Sin. Naučiti ljubiti Oca, ali prije svega naučiti prihvaćati Očevu ljubav.

XVII.

Zajednica Molitva i Riječ osobito treba gajiti pobožnost prema Isusovoj majci Mariji. Ona je nas prihvatila kao majka, prema tome takav sinovski odnos treba gajiti u Zajednici. Ona nas uči kako se rađa Isusa svijetu.

Nova evangelizacija nije ništa drugo nego rađanje Isusa u srcima vjernika koji nisu Isusa još dovoljno prepoznali i otvorili mu se da im On donese spas. Evangelizacijom rađati Isusa suvremenom društvu a hagioterapijom pripremati u srcima ljudi mjesto za prihvaćanje Boga u vjeri i otvaranje njegovu dolasku i njegovu spasenju. Zato je odnos prema Gospi neophodan, a istovremeno prepun milosti koju je ona primila od Gospodina.

Na Gospu od Zdravlja, 21. studenog 2016.

Professor Dr. Tomislav Ivančić

Founder of the Prayer and Word Community

Kaptol 13, Zagreb

 

The Rule of the Prayer and Word Community (PWC)

This Rule is, along with the Statute of the Community, the basic law which determines admission into the Community and action within it. The Prayer and Word Community (Croatian: ZMR has a dual role: on the one hand to evangelize the Church or undertake the New Evangelization, and on the other to perform hagiotherapy or anthropological medicine. In evangelization the Good News is proclaimed and the Church is helped to become a witness to the faith. Through hagiotherapy, “broken hearts” are healed as Jesus healed. Jesus carried out these two tasks or charismas. He first proclaimed the Gospel and then treated every disease and every infirmity.

Foundations of the Community

I

The founder of the Community and the founder seminars for the evangelization of the Church and hagiotherapy is Professor Dr. Tomislav Ivančić, a priest. It is important that each member is aware of God’s guidance conveyed through the founder, to obey the leadership and to work exactly as the founder says and lives himself. In this way the proper spirit of the Community is fostered, in the words of Vatican II. Therefore, obedience is necessary to everything that the founder has written in his books, recorded on CDs, preached in his life and spoken on the radio, television and elsewhere, as a resource from which PWC members can absorb the Community’s spirit and way of practice in their lives, to witness, to be seen, observed, needed and constantly called to help in society.

 

II

There are four basic parts which need to be learned thoroughly and practised experientially in order to become a member of the Community:

 1. It is necessary to study and pass exams in catecheses from the book Encounter with the Living God, contents of the books Hagiotherapeutic Anthropology and Anthropology-Pathology-Therapy.
 2. It is necessary to learn well and gain experience in all issues which determine the spirituality of every member of the Community in the booklet Spirituality in the Prayer and Word Community.
 3. It is necessary to study and gain experience of the Scriptures and the so-called Flash (Croatian: Bljesak).
 4. It is necessary to learn and pass exams in the methodological part of the books Encounter with the Living God and Hagiotherapy in the Encounter with Man.

III

It is necessary to pass exams from paragraphs 1 and 4 of Article II of this Rule with the highest grades in order to obtain permission to work in evangelization or hagiotherapy. Others who pass exams with lower grades may help in the Prayer and Word Community in the organization of seminars, forums, and other events, at the level of evangelization and at the level of hagiotherapy.

Examiners may be priests, deacons, or active religious educators who are Community members and thoroughly familiar with the examination material. Examiners are confirmed by the founder or the Management Board.

 

IV

Experience of the Spirit is acquired in cooperation with those who already have such experience. This means that those who already have the experience of the Spirit should hold several seminars for PWC candidates and simultaneously teach them to enter into prayer and God’s presence more deeply. This is possible only if they have passed exams from Encounter with the Living God.

 

V

The Scriptures are appropriated first by getting to know the Bible in its entirety and by thoroughly reading, studying, meditating and contemplating individual passages in the four Gospels. Through them, it is necessary to get to know the person of Jesus Christ better and become closer to Him. God’s word in the Scriptures is internalized in two ways. One is to do what Jesus says, such as Pray and you will receive. Love one another. The other is to cherish his words, think about them, meditate and internalize them as a treasure given through the gracious love of God. For example, the wordsYou will receive the power of the Holy Spirit. Do not be afraid, I have overcome the world. You will be where I am, are all sentences that talk about the wonderful position of a PWC member in the world and before God. The so-called Flash needs to be thoroughly studied, especially focusing on the Church and getting to know it as the Body of Christ, of which we are members, with different skills, and through which the Body of Christ works in the world for the salvation of all people.

The Flash is mediated by those who have gained experience of it under the guidance of the founder.

 

Activities of the Community

 

VI

The Prayer and Word Community in Zagreb should be a model for all others. It has received directly from the founder numerous instructions, models, practical methods and ways of chapel worship, and that is why it is called the Mother Community. This is the original community, which has lived with the founder, and which is best able to explain to others what the founder has taught. In other words, they should be like the apostles who were around Jesus and therefore knew what Jesus thought and spoke. Thus, the Church is apostolic. From the apostles on, doctrine has been transmitted but also grace and the sacraments. It is important to point this out to the Zagreb Community in order for it to able to mediate further the blessings and richness given to it.
VII

Professionals are especially valuable mentors in the areas of evangelization and hagiotherapy; people who have graduated in Theology and became religious educators, which means they are constantly in contact with the word of God and the people who proclaim it. They are confirmed by the founder or the Management Board.

Regular mentors are those who have passed exams in hagiotherapy and evangelization and can thus act as evangelists and hagioassistants. Their task is to introduce others to the practical activities of the Community.

 

VIII

All those who work in the New Evangelization should meet every week and discuss how to improve seminars, forums, conferences and other means of implementing the New Evangelization.

Those who work in hagiotherapy centers should meet at least twice a week,  and at those meetings they need to review cases of hagiopatients that are difficult to resolve, in order to try and find solutions together. If no solution is found, then it is necessary to study the books Hagiotherapy in the Encounter with Man and Anthropology-Pathology-Therapy. If they fail to find a solution there, then they should ask the founder of the hagiotherapy.

 

IX

All those who have passed exams earlier, either in hagiotherapy or evangelization and wish to obtain permission for experimental or permanent work, must undergo a new examination and internalize the experience of faith under this Rule. Then they can obtain permission to work. If a person feels that this is too much effort, he either does not have the vocation, or lives in such a way that his vocation is tainted by his physical life. It is therefore important that PWC members always turn to the Father, Son and Holy Spirit. Therein lies strength, from this comes the vocation of PWC members, in this is the charisma given to them and only through this power in their lives can they carry out their work according to God’s will.

 

X

The Prayer and Word Community can and should establish various centers in which the New Evangelization and hagiotherapy will take place. There are already centers for hagiotherapy, but centers for evangelization are lacking. Only in some places is there a Center for a Better World, but such centers should be formed in all communities. Comprehensive and systematic evangelization and hagiotherapy should be performed everywhere, that is, the complete charisma of the Prayer and Word Community, so that the Community may fulfil the will of God.

Management of the Community

 

XI

The Prayer and Word Community has a General Management, Provincial Managements and Regional Managements. The General Management is elected by all members both in Croatia and abroad by an absolute majority of votes and serves a mandate of two years. The Provincial Management is elected by those who work in a single area, province or diocese. The Regional Management is elected by those in regional communities, or it may be appointed by the General Management. Community leaders are charged with the institutional structure of the Community and supervision of all members in terms of the performance of their duties and obligations. They deal with the external operation of the Community.

 

XII

The Community should be careful to distinguish between associations registered in society and those registered in the Church. It should also distinguish between those in various associations and leaders who are accountable to society and those responsible to the Church, who in any way lead the Community from within.

Hagiotherapy is a registered name and it is a task of the Management to prevent the misuse of that name and its activities.

 

XIII

The Prayer and Word Community is a Church community that operates in society. This means that the fellowship of its members is essential, that members must be familiar with each other, and that they must communicate in different ways; through visits, conversations and letters, and through various other media.

An evangelist is sent to the whole world. Therefore, it is essential that the members of the Community learn foreign languages, because without them, there is no fellowship and no New Evangelization in the world. In this way, they will be able to give and receive everything that God has given them.

 

Joint devotions

XIV

The joint devotions in the Community happen daily, weekly, monthly and annually, i.e. it is necessary to grow continually in the experience of spiritual life. When a person enters the Community, it is necessary to have the experience of the power of the Holy Spirit, and that means changing their own life and gaining the ability to change others in their lives and relationships with God. Joint prayer meetings deepen and increase the power of the Holy Spirit through which each member becomes holy and enthusiastic for God’s Kingdom.

XV

The Community should meet every day to pray. Where there is a chapel, it can be used for prayer before the tabernacle. Where there is no chapel, members can gather in homes for prayer. If a larger community does not exist, then it is necessary that members of the Community devote time at home every day to conversation with Jesus, meditation, contemplation and reading of the Scriptures.

 

XVI

A special devotion of the Prayer and Word Community is directed towards the Eucharist, to understanding, listening and experiencing the Holy Mass, and adoration before the exposed Blessed Sacrament, and also to frequent companionship with Jesus during church attendance. Whoever eats the body of Christ becomes part of his Body, the Church. In the Eucharist we have a tangible and visible sign of the historical Jesus of Nazareth, who is our God, the Savior, the Son of God who leads us to the Father. On the other hand, it is especially necessary to cherish love for the Holy Spirit, and to learn to pray and relate to him. He was sent by Jesus to be with us forever. He was sent because Jesus ascended to heaven, and said that the Holy Spirit would then lead and teach us, defend us, comfort us and be our leader, our inner teacher, to remind us of all that Jesus said, to lead us to the experience of faith and of God, and to help us to practise our faith and to convert knowledge into action.

However, the highlight of our relationship with God is the Heavenly Father. Let us not forget Jesus’ comparison with the lost son – how the Father runs to meet you, how He longs for you to talk to Him and how He rejoices when you return to Him. Remember how then He organizes a feast because you are tremendously important to Him. He created you and wants you to be happy. This is the glory of God. Learn to talk to the Heavenly Father through Jesus, who is his Son. Learn to love the Father, but above all, learn to accept the Father’s love.

 

XVII

The Prayer and Word Community should especially foster devotion to Jesus’ mother, Mary. She has accepted us as a mother, therefore such a filial relationship should be nurtured in the Community. She teaches us how to bring Jesus into the world.

The New Evangelization is nothing less than the birth of Jesus in the hearts of the faithful, who have not yet recognized Jesus sufficiently and opened themselves to Him so that He can bring them salvation. It is necessary to bring Jesus into modern society through evangelization, and to prepare the hearts of people to accept God in faith and to open themselves to His arrival and salvation through hagiotherapy. Therefore, their relationship with the Mother of God is essential, while simultaneously full of the grace that she received from the Lord.

 

This document enters into effect on the first Sunday of Advent, 27 November 2016.

Prof. Dr. Tomislav Ivančić Founder

Zagreb, 14 November  2016

Prof. Dr. Tomislav Ivančić

Der Begründer der Gemeinschaft Gebet und Wort

Kaptol 13, Zagreb

Regel

der Gemeinschaft Gebet und Wort (GGW)

Diese Regel ist neben dem Statut der Gemeinschaft das grundlegende Dokument, das die Aufnahme in die Gemeinschaft und deren Tätigkeit beschreibt. Die Gemeinschaft Gebet und Wort hat eine zweifache Aufgabe: die Durchführung von Seminaren für die Evangelisation der Kirche und die Entwicklung der anthropologischen Medizin bzw. der Hagiotherapie. In den Seminaren wird die Frohe Botschaft verkündet und damit das Zeugnis der Kirche gestärkt, durch die Hagiotherapie werden nach dem Beispiel Jesu „gebrochene Herzen“ geheilt. Jesus tat beides: zuerst verkündete er das Reich Gottes und dann heilte er jede Krankheit und jedes Gebrechen.

 

Grundlagen der Gemeinschaft

I.

Begründer sowohl der Gemeinschaft als auch der Seminare für die Evangelisierung der Kirche und der Hagiotherapie ist der Priester Prof. Dr. sc. Tomislav Ivančić. Alle Mitglieder der Gemeinschaft sind sich der göttlichen Führung bewusst, die sich in der Person des Gründers zeigt, und nehmen diese Führung an, indem sie dem Gründer in allem nacheifern. Auf diese Weise wird der wahre Geist der Gemeinschaft umgesetzt, wie es das Zweite Vatikanische Konzil sagte. Gehorsam nehmen sie alles an, was der Gründer geschrieben und in Seminaren, Predigt, Rundfunk, Fernsehen oder anderswo gesagt hat. Aus diesem Reichtum schöpfen sie den Geist der GGW sowie die Art des praktischen Vorgehens, ihrer Lebensweise und ihres Zeugnisses, damit sie in der Gesellschaft wahrgenommen, anerkannt, gebraucht und zu Hilfe gerufen werden.

 

II.

Es gibt vier grundlegende Inhalte, die man gründlich lernen und sich durch Erfahrung aneignen muss, um Mitglied der Gemeinschaft werden zu können:

 1. Studium und Prüfung der Katechesen aus dem Buch „Begegnung mit dem lebendigen Gott“ und der Inhalte der beiden Bücher „Heilung des Menschen in der Hagiotherapie“ und „Anthropologie – Pathologie – Therapie“.
 2. Erlernen und Aneignen der Spiritualität der Gemeinschaft entsprechend der Anleitung in den „Regeln für das geistliche Leben der Mitglieder der Studiengemeinschaft Gebet und Wort“.
 3. Studium der Heiligen Schrift und Leben nach dem Wort Gottes, Teilnahme am sog. „Blitz“ – Programm.
 4. Studium und Prüfung des methodischen Teils der Bücher „Begegnung mit dem lebendigen Gott“ und „Hagiotherapie in der Begegnung mit dem Menschen“.

 

III.

Um die Genehmigung für die Tätigkeit als Evangelisator oder Hagioassistent[1] zu erhalten, müssen die Prüfungen aus Punkt 1 und 4 des II. Abschnitts dieser Regel mit Bestnote bestanden werden. Wer die Bestnote nicht erreicht, kann in der Gemeinschaft andere wichtige Aufgaben übernehmen, nämlich die Organisation von Seminaren, Vorträgen und anderen Veranstaltungen sowohl im Bereich Evangelisierung als auch im Bereich Hagiotherapie.

Die Prüfungen können von Priestern, Diakonen oder aktiven Religionslehrern, die Mitglieder der GGW und mit den Prüfungsinhalten vertraut sind, abgenommen werden. Die Prüfer werden vom Gründer oder von der Hauptverwaltung ernannt.

 

IV.

Jene, die die Erfahrung des Heiligen Geistes gemacht haben, können andere zu dieser Erfahrung hinführen. Sie halten insbesondere für die Kandidaten der GGW sog. „Seminare“, in denen die Kandidaten lernen, immer tiefer in das Gebet und in die Gegenwart Gottes zu gelangen. An diesen Seminaren können jene Kandidaten teilnehmen, die die Prüfungen über die Katechesen aus dem Buch „Begegnung mit dem lebendigen Gott“ abgelegt haben.

 

V.

Das Wort Gottes eignet man sich dadurch an, dass man zuerst die gesamte Bibel kennen lernt und dann die vier Evangelien liest, studiert und meditiert. Hierbei nimmt man insbesondere einzelne Sätze auf, durch die man die Person Jesu Christi immer besser kennen lernt und ihm näher kommt. Das Wort Gottes aus der Heiligen Schrift wird auf zweierlei Weisen verinnerlicht: einerseits indem man tut, was Jesus sagt, z.B.: „Bittet, dann werdet ihr erhalten“ oder „Liebt einander“; andererseits indem man sich seine Worte merkt, über sie nachdenkt, sie meditiert und als kostbares Geschenk der barmherzigen Liebe Gottes in sich aufnimmt. Auf diese Weise nimmt man  beispielsweise folgende Worte tief in sich auf: „Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen“, „Fürchtet euch nicht, ich habe die Welt besiegt“, „Auch ihr werdet dort sein, wo ich bin“. Solche Worte sprechen von der besonderen Berufung durch Gott und von der Sendung der Mitglieder der GGW in der Welt. Besonders wichtig ist das sog. „Blitz“ – Programm. Mitglieder der GGW haben ein ausgeprägtes Bewusstsein von der Kirche als dem Leib Christi, dessen Glieder sie sind; diese Glieder haben unterschiedliche Fähigkeiten, durch die der Leib Christi in der Welt zum Heil aller Menschen wirkt.

Das “Blitz” – Programm wird von denjenigen vermittelt, die diese Erfahrung unter der Anleitung des Gründers selbst gemacht haben.

 

Tätigkeit der Gemeinschaft

VI.

Die Gemeinschaft Gebet und Wort von Zagreb dient allen anderen als Vorbild. Sie hat unmittelbar vom Gründer zahlreiche Anweisungen, Beispiele, praktische Methoden und eine Anleitung für die Anbetung vor dem allerheiligsten Altarssakrament erhalten. Aus diesem Grund wird sie als Muttergemeinschaft bezeichnet. Sie ist die ursprüngliche Gemeinschaft, die zusammen mit dem Gründer lebte und daher sein geistiges Erbe am besten weitergeben kann. Anders gesagt sollen die Mitglieder der Muttergemeinschaft wie die Apostel sein, die sich einst um Jesus geschart haben und daher wussten, was Jesus sagte und wollte; deshalb wird die Kirche apostolisch genannt – die Apostel vermittelten sowohl Jesu Lehre, als auch die Gnade und die Sakramente. Im Bewusstsein dieser Verantwortung kann und soll die Zagreber Gemeinschaft den Segen und den Reichtum, den sie empfangen hat, anderen vermitteln.

 

VII.

Sowohl in der Evangelisation als auch in der Hagiotherapie spielen als Mentoren die Fachleute eine besonders wichtige Rolle, die ein Theologiestudium absolviert haben und Religionslehrer geworden sind. Dies bedeutet, dass sie einerseits mit dem Wort Gottes und andererseits mit den Menschen, denen sie es verkünden, ständig in Kontakt sind. Sie werden vom Gründer oder von der Hauptverwaltung ernannt.

Gewöhnliche Mentoren sind jene, die Prüfungen über Evangelisierung und Hagiotherapie abgelegt haben und daher als Evangelisatoren und als Hagioassistenten wirken können. Ihre Aufgabe besteht darin, andere mit der praktischen Tätigkeit der Gemeinschaft vertraut zu machen.

 

VIII.

Alle, die in der Neuevangelisierung arbeiten, kommen jede Woche einmal zusammen und tauschen sich darüber aus, wie sie Seminare, öffentliche Vorträge, Zusammenkünfte und andere Veranstaltungen noch besser gestalten und wie sie weitere Formen der Neuevangelisierung entwickeln können.

 

Diejenigen aber, die in Zentren für Hagiotherapie tätig sind, treffen sich mindestens zweimal wöchentlich. Bei diesen Treffen stellt jeder einen Fall vor, der ihm Schwierigkeiten bereitet, und alle suchen miteinander eine Lösung. Falls keine Lösung gefunden werden kann, sollen sie die Bücher „Hagiotherapie in der Begegnung mit dem Menschen“ und „Anthropologie – Pathologie – Therapie“ zu Rate ziehen. Wenn dies nicht weiter führt, wenden sie sich an den Gründer der Gemeinschaft.

 

IX.

Alle, die früher Prüfungen in Hagiotherapie oder Evangelisation abgelegt haben und eine Genehmigung für die experimentelle oder ständige Arbeit bekommen möchten, müssen sich erneut einer Überprüfung unterziehen und gemäß den vorliegenden Richtlinien eine Glaubenserfahrung machen; danach können sie die gewünschte Genehmigung erhalten. Wem dies als eine zu große Anstrengung erscheint, der sollte sich prüfen, ob er wirklich zu dieser Aufgabe berufen ist, oder ob er durch eine weltliche Lebensweise seine Berufung verdunkelt. Daher ist es für die Mitglieder der GGW unumgänglich, sich immer neu dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist zuzuwenden: dort ist die Kraft, von dort haben sie ihre Berufung empfangen, dort wird ihnen das Charisma geschenkt und nur in dieser Kraft können sie den Willen Gottes tun.

 

X.

Die Gemeinschaft Gebet und Wort kann und soll Zentren für die Evangelisation der Kirche durch Seminare und Zentren für Hagiotherapie errichten. Es gibt bereits Zentren für Hagiotherapie, jedoch fehlen Zentren für Evangelisation. Hier und dort besteht bereits ein Zentrum für eine bessere Welt, solche müssen jedoch in allen Regionen entstehen. Überall sollen Evangelisation und Hagiotherapie systematisch entwickelt bzw. muss das ganze Charisma der Gemeinschaft Gebet und Wort umgesetzt werden, damit der Wille Gottes erfüllt wird.

 

Verwaltung der Gemeinschaft

XI.

Die Gemeinschaft Gebet und Wort wird von der Hauptverwaltung sowie von nationalen und regionalen Verwaltungen geleitet. Die Hauptverwaltung wird von den Mitgliedern in allen Ländern mit absoluter Mehrheit für zwei Jahre gewählt. Die nationalen Leitungen werden von den Mitgliedern des betreffenden Landes gewählt, die regionalen Verwaltungen werden von den in der betreffenden Region bzw. Diözese tätigen Mitgliedern gewählt. Die nationalen und regionalen Leitungen können auch von der Hauptverwaltung ernannt werden. Die jeweiligen Leiter sorgen für die institutionelle Struktur der Gemeinschaft und ihr reguläres Wirken, ebenso kümmern sie sich um alle Mitglieder in ihrem Bereich, insbesondere darum, dass die einzelnen ihre jeweiligen Aufgaben wahrnehmen.

 

XII.

Die Unterscheidung der Gemeinschaft als kirchlich anerkannte „Vereinigung von Gläubigen“ einerseits und als zivilrechtlich anerkannter „Verein“ andererseits muss genau beachtet werden. Einige Mitglieder leiten die Gemeinschaft als kirchliche „Vereinigung von Gläubigen“ und vertreten diese gegenüber den kirchlichen Autoritäten, andere Mitglieder bilden den zivilen Vereinsvorstand und vertreten den „Verein“ gegenüber der Gesellschaft.

Die Bezeichnung „Hagiotherapie“ ist rechtlich geschützt, deshalb sind alle Verantwortlichen darauf bedacht, jeglichen Missbrauch dieser Bezeichnung zu verhindern.

 

XIII.

Die Gemeinschaft Gebet und Wort ist eine kirchliche „Vereinigung von Gläubigen“, die sowohl in der Kirche als auch in der gesamten Gesellschaft wirkt. Sie wird „Gemeinschaft“ genannt, weil in ihr der Gemeinschaftsgeist eine wichtige Rolle spielt. Die Mitglieder sollen einander gut kennen und auf verschiedene Weise miteinander in Kontakt sein – durch gegenseitige Besuche, Korrespondenz und andere Kommunikationsmittel.

Ein Evangelisator ist in die ganze Welt gesandt. Die Mitglieder der Gemeinschaft werden deshalb Fremdsprachen lernen, um mit den Mitgliedern anderer Länder zu kommunizieren und Gemeinschaft zu bilden, und um in anderen Ländern Evangelisationsseminare halten zu können. So können sie miteinander teilen, was sie von Gott empfangen haben.

 

Gebetstreffen

XIV.

Gebetstreffen der Gemeinschaft finden jährlich, monatlich, wöchentlich und täglich statt. Sie helfen den Mitgliedern, im geistlichen Leben ständig zu wachsen. Für alle Mitglieder ist die Erfahrung der Macht des Heiligen Geistes unabdingbar. Diese Erfahrung führt zu einer Änderung des eigenen Lebens und befähigt die Mitglieder, andere zur Erfahrung des Geistes und zur Änderung ihres Lebens zu führen. Bei den Gebetstreffen vertieft sich und wächst die Kraft des Heiligen Geistes, wodurch die Mitglieder geheiligt und für das Reich Gottes begeistert werden.

 

XV.

Die Gemeinschaft muss täglich im Gebet vereint sein. Wo eine Kapelle zur Verfügung steht, können die Mitglieder vor dem Tabernakel beten, ansonsten können sie sich in einer Wohnung versammeln. Wo das Zusammenkommen nicht möglich ist, soll sich jedes Mitglied täglich zu Hause für das Gespräch mit Jesus Zeit nehmen – für die Meditation und das Lesen und Betrachten der Heiligen Schrift.

 

XVI.

Die Spiritualität der Gemeinschaft Gebet und Wort lebt insbesondere aus der hl. Eucharistie. Dies zeigt sich in einem tiefen Hören, Begreifen und Erleben der hl. Messe, in der eucharistischen Anbetung und in der Pflege der Freundschaft mit Jesus durch häufige Kirchenbesuche. Wer den Leib Christi empfängt, wird Glied seines Leibes, der Kirche. In der Eucharistie haben wir ein greifbares und sichtbares Zeichen für den historischen Jesus von Nazareth, der unser Gott und Erlöser ist, der Sohn Gottes, der uns zu seinem Vater führt.

Besonders wichtig ist die Liebe zum Heiligen Geist. Die Mitglieder lernen, mit ihm Beziehung zu pflegen und zu ihm zu beten. Bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er versprochen, den Heiligen Geist zu senden, der uns fortan leiten, lehren, schützen und trösten werde, der unser Führer und innerer Lehrer sein und uns an alles erinnern werde, was Jesus verkündet hat. Jesus hat ihn gesandt, damit er für immer bei uns bleibe. Der Heilige Geist also führt uns zur Glaubens- und Gotteserfahrung und hilft uns, unseren Glauben und unser Wissen in die Tat umzusetzen.

Die Mitte unserer Beziehung zu Gott aber ist der himmlische Vater. Vergessen wir nicht das Gleichnis Jesu vom verlorenen Sohn. Der Vater eilt dir entgegen, er sehnt sich nach dir, er freut sich über deine Rückkehr. Der Vater bereitet ein Festmahl, weil du für ihn äußerst wichtig bist. Er hat dich erschaffen und möchte, dass du glücklich bist. Dein Glücklich-Sein ehrt Gott. Die Mitglieder lernen, durch Jesus, den Sohn, zum himmlischen Vater zurückzukehren und ihn zu lieben; vor allem lernen sie, seine Liebe anzunehmen.

 

XVII.

Die Mitglieder der GGW lieben und ehren in besonderer Weise Maria, die Mutter Jesu. Als Mutter hat sie auch uns angenommen, und diese kindliche Beziehung pflegen wir in der Gemeinschaft. Sie lehrt uns, Jesus der Welt zu schenken.

Die Neuevangelisierung ist nichts anderes als die Geburt Jesu in den Herzen der Gläubigen, die ihn noch nicht genügend erkannt und sich ihm noch nicht geöffnet haben, damit er sie erlösen kann. Durch die Evangelisationsseminare wird Jesus in der heutigen Gesellschaft geboren, durch die Hagiotherapie werden die Herzen der Menschen für die gläubige Aufnahme Gottes, für sein Kommen und für sein Heil bereitet. Die Beziehung zur Gottesmutter ist für die Mitglieder unverzichtbar, denn sie vermittelt die Fülle der Gnade, die sie vom Herrn empfangen hat.

Möge der allmächtige Gott in der Kraft des Heiligen Geistes uns allen die Fähigkeit schenken, echte Gemeinschaft zu werden und gezielt an der Erfüllung der Aufgaben zu arbeiten, die er uns gestellt hat, nämlich die Seminare für die Evangelisation der Kirche und die Hagiotherapie.

Dieses Dokument tritt am 1. Adventsonntag, 27. November 2016, in Kraft.

Der Gründer Prof. Dr. Tomislav Ivančić