SEMINARI NOVE EVANGELIZACIJE

Jedna od bitnih zadaća Zajednice Molitva i Riječ (ZMR) jest evangelizirati Crkvu ili provoditi Novu evangelizaciju. Najplodonosniji i najposebniji oblik evangelizacije očitovao se kroz Seminare nove evangelizacije. U početku su se ti seminari zvali Seminari za osnovno kršćansko iskustvo, zatim Seminari za evangelizaciju Crkve, Katolički seminar MIR, a u posljednje vrijeme Seminari nove evangelizacije. Seminari su se iskristalizirali kao autentičan hrvatski model duhovne obnove i evangelizacije Crkve i društva.

Prvi takav seminar inicirao je 1979. godine kardinal Franjo Kuharić, a održao prof.dr. Tomislav Ivančić u Mariji Bistrici za četrdesetak svećenika,redovnica i nešto vjernika laika. Od tada naš je Utemeljitelj održao brojne seminare,najprije u Hrvatskoj,a zatim u raznim mjestima na području bivše Jugoslavije. Od 1984.godine prof.dr. Tomislav Ivančić održava seminare u inozemstvu, napose u mnogim zemljama Europe (Austrija, Njemačka,Švicarska, Belgija, Italija, Slovačka, Češka, Norveška, Ukrajina..), kao i u SAD-u i Kanadi.

Sadržaj seminara, kao i cilj i struktura određeni su crkvenim dokumentima, a posebno dokumentom pape Pavla VI. “Evangelii nuntiandi”, zatim dokumentom pape Ivana Pavla II. “Catechesi tradendae”, “Ecclesia in Europa”, dokumentom hrvatskih biskupa ” Na svetost pozvani”(izd.HBK,2002.god.) te dokumentom i obrednikom “Inicijacija – red pristupa odraslih u kršćanstvo”. Bitan sadržaj evangelizacije nalazi se u posebnom priručniku, knjizi “Susret sa živim Bogom” prof.dr. Tomislava Ivančića. Taj priručnik je izrađen na temelju prvokršćanskog katekumenata koji je sve do sedmog stoljeća služio kao put za uvođenje odraslih u kršćansku vjeru, a nakon Drugog vatikanskog sabora je ponovno oživljen i predan svim crkvenim zajednicama na upotrebu.

Seminari omogućuju da se ponovo otkriju vlastiti kršćanski korijeni, dođe do iskustva susreta s Isusom Kristom, a to iskustvo donosi veliku promjenu života i snagu Duha Svetoga. Također, u evangelizaciji se naviješta, proglašava radosna vijest i pomaže Crkvi da bude svjedočka.
Zadnjih godina takve seminare održavaju u zemlji i inozemstvu, članovi ZMR-a, osposobljeni evangelizatori koji od Crkve i našeg Utemeljitelja imaju mandat i poslanje za vršenje te zadaće.