Hagioterapijska iskustva

Strah od mraka
in Hagioterapijska iskustva, Svjedočenja

Strah od mraka

Praktična vjernica dolazi u Centar za hagioterapiju zbog straha od mraka. Navodi da je ranije spavala samo uz svjetlo, ali također da je strah prisutan od djetinjstva više kao osjećaj da je netko prisutan iza...

0
14 sij. 2017