Tribe Events za 17 veljače - 10 prosinca

Seminar Nove Evangelizacije Online

Prijavnica za online Seminar nove evangelizacije pod geslom: "Najveći među vama neka vam bude poslužitelj!" (Mt 23, 11-12) Zajednica Molitva i Riječ (ZMR) organizira trodnevni Seminar nove evangelizacije, voditelji su članovi ZMR, evangelizatori i hagioasistenti. Seminar će se održati…

Free

Seminar u Beču

Wien Obere Augartenstraße 34, Wien, Austria

Seminar Nove Evangelizacije pod nazivom "Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce"

Seminar nove evangelizacije – Zagreb

Movie Pub Savska cesta 141, Zagreb, Croatia (Local Name: Hrvatska)

Trodnevni seminar Nove Evangelizacije pod geslom: "Zakeju žurno siđi, danas mi je proboraviti u tvojoj kući". (Lk 19, 1-10)

Seminar Nove Evangelizacije u Osijeku

Osijek Vodenička 23A, Osijek, Croatia (Local Name: Hrvatska)

Voditelji seminara su Ivica Lulić, dipl.kateheta i predsjednik Matične vrhovne uprave Zajednice Molitva i Riječ, evangelizator te članovi Zajednice Molitva i Riječ iz Osijeka. Ulaz je slobodan i nije potrebna prijava. Dobrodošli! Više puta nas Evanđelje poziva da bdijemo.…