Hagioterapija je uspjela protiv paranoidne shizofrenije

Hagioterapija je uspjela protiv paranoidne shizofrenije

Pri dolasku na hagioterapiju bila sam depresivna, ljuta, nervozna i često sam konzumirala alkohol kao sredstvo pomoći. Nisam znala kako se nositi sa svojom bolešću, koja je dijagnosticirana 2001. godine kao paranoidna shizofrenija.

Probala sam svakakve vrste terapija i kod psihijatara i kod psihologa, ali nisu mi pomagale ni u svakodnevnom životu ni uopće. Međutim, dolaskom na hagioterapiju doživjela sam veliku razliku najprije u pristupu pacijentu. Kod liječnika, u mom slučaju psihijatra, nema normalnog odnosa između dviju osoba, nego se na osobu gleda kao na kroničnog bolesnika kojemu se ne može pomoći, nego samo saslušati i riješiti ga se. U hagioterapiji se osjeća duboko poštovanje i iskrena zauzetost za pacijenta.

Zbog mog akutnog depresivnog stanja, u početku su moji dolasci na hagioterapiju bili vrlo intenzivni, a nakon nekoliko mjeseci redovitih susreta uvidjela sam pozitivne promjene u svom psihičkom stanju i promjene loših navika, počela sam mijenjati obrasce ponašanja, a te su promjene pozitivno djelovale na mene, na ljude u mojoj najbližoj okolini, ali i na šire okruženje. Ljudi oko mene vidjeli su promjene i komentirali da sam stabilnija, mirnija i da imam manje kriznih stanja.

Moj psihijatar oduševljen je što idem na hagioterapiju i iznenadio se da hagioterapija postoji i u našem gradu te mi je nakon redovite kontrole smanjio terapiju na minimalnu jer je smatrao da više nema potrebe za pretjeranom medikacijom. Nastavljam s hagioterapijom i to mi pruža veliku sigurnost, koju nisam nikada na taj način doživjela ni iskusila.

Autentičnost priče jamči CHT koji je priču ustupio.

Podaci poznati uredništvu hagio.hr.

share