Hagioterapijska tribina: “Duhovnom dimenzijom do smisla”

Hagioterapijska tribina: "Duhovnom dimenzijom do smisla"

U petak (31. ožujka 2017.) u Donjoj Bistri održana je hagioterapijska tribina na temu “Duhovnom dimenzijom do smisla”.

Mjesto održavanja bila je općinska knjižnica u Bistri.

Voditeljica tribine Zrinka Šarić navodi da je svaki čovjek pozvan da primi i daruje spoznaju o Bitku kao temelju svoga postojanja.
Jer u saznanju da smo biće u bitku postajemo svjesni da smo željeni i planirani i kao nedovršen projekt se bezgranično možemo razvijati.
Smisao života je vizija, vjera u uspjeh!

Nakon tribine iznesena je potreba od prisutnih za hagioterapijskim djelovanjem u dječjim vrtićima i školama za djelatnike.

 

 

share