Održan seminar nove evangelizacije u Zagrebu

Održan seminar nove evangelizacije u Zagrebu

 

 

Zajednica Molitva i Riječ (ZMR) u suradnji sa župom sv. Kvirina, na Pantovčaku,   održala je seminar Nove evangelizacije  pod geslom:”Krsćanine, upoznaj svoje dostojanstvo! ”  od 14. do 16. prosinca. Voditelji su bili Domink Krasnić, Marina Petrlin i Robert Zajec.

Najviše me se dojmilo svjedočenje  voditelja Dominika Krasnića o iskustvu živoga Boga, čežnji za Riječi, o nevjerojatnoj preobrazbi života.

Bilo je zanimljivo vidjeti sedamdesetak ljudi koji su vjerno i svakodnevno dolazili na seminar.
Stizali su ranije i čekali po snijegu i hladnoći ispred Crkve, dok se ne bi otvorila. Također, dotaknuo me žar Roberta Zajeca, kojim je govorio o Stvoritelju, a u srce su se ulijevala i zrnca mudrosti Marine Peterlin, suradnice prof. Ivančića.

U hladnoj zimi, naša srca uspio je ugrijati Duh Sveti, kroz voditelje seminara.

Marina Cavar

share