Zajednička teološka mjesta novih crkvenih pokreta

U prilogu možete preuzeti znanstveni članak profesora Tomislava Ivančića, a koji govori o zajedničkim teološkim mjestima novih crkvenih pokreta.

Share