U Splitsko-makarskoj nadbiskupiji održani seminari nove evangelizacije

U  Splitsko-makarskoj nadbiskupiji održani seminari nove evangelizacije

Zajednica Molitva i Riječ (ZMR) u zadnjih mjesec dana održala je tri seminara Nove evangelizacije uz podršku Splitsko-makarske nadbiskupije na području Splita i okolice. Sva tri seminara odvijala su se prema knjizi Susret sa živim Bogom autora pokojnog prof. dr. Tomislava Ivančića u kojoj je osuvremenio model prvog kršćanskog katekumenata kojim su se katekumeni pripremali za krštenje i ulazak u zajednicu krštenih, Crkvu. Cilj seminara bio je temeljno kršćanstvo iskustvo, susret s Isusom Kristom u Duhu Svetom.

Prvi seminar održan je od petka 16.11. do nedjelje 18.11. u suradnji s župom sv. Ivana Krstitelja na Trsteniku u Splitu. Tema seminara bila je „Bit ćete mi svjedoci“, a voditelji su bili članovi Zajednice Molitva i Riječ, hagioasistenti i teolozi, Ana Perišić i Ivo Juroš. Na seminaru je sudjelovalo oko 60 sudionika. 

Drugi seminar održan je također na temu „Bit ćete mi svjedoci“ u Omišu od 23.11 do 25.11 u župi sv. Mihovila, a na njemu je prisustvovalo četrdesetak sudionika. Voditelj seminara bio je također Ivo Juroš i članovi Zajednice Molitva i Riječ iz Splita.

 

Od 30.11. do 2.12. održan je seminar Nove evangelizacije za mlade na temu „Ne boj se, samo vjeruj“, a na njemu su uz nositelja seminara Ivu Juroša i mladog člana zajednice Maria Tokića iz Širokog Brijega svjedočki progovorili mlađi članovi Zajednice Molitva i Riječ iz Splita. Četrdesetak mladih okupilo se ta tri dana u prostorijama Centra za hagioterapiju u Splitu da bi tragali i pronašli „izvor žive vode“ te se preobrazili u „sol zemlje i svjetlo svijeta“. 

Vjerujemo da će sva tri seminara uroditi obilatim plodom koji će se vidjeti u Crkvi i svijetu.

Petra Ivković

share